Hakkımızda

Avukatlık Mesleğinin Vizyonu, Avukatlık  Yasasının 2. ve 34. maddelerinde gösterilmiştir.
Avukatlık Yasası Madde 2, Avukatlığın Amacı:
Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurum ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukatlık Yasası Madde 34, Avukatın Hak ve Ödevleri:
Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.
Sarılar Avukatlık Bürosu olarak bu ilkelerle özdeşleştirilen;

Misyonumuz;

Müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde çıkması muhtemel sorunlarını önleyici temellere, düzenlemelere oturtulmasını sağlayan ve uyuşmazlık halinde sürekli, sağduyulu çözüme yönelik koruyucu hukuk prensiplerini uygulamak, yenilikleri takip ederek müvekkillerin taleplerini hızlı ve etkin çözümlerle karşılamaktır. Sürekli geliştirilen kaliteli hukuk hizmetlerimiz vasıtasıyla, müvekkillerimizin hukuki sorun yaşamasının önlenmesi ve yaşanan hukuki sorunların etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması istikametinde çalışmaktır


Vizyonumuz;
Etik kurallara ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir, kısa vade de çözüm stratejileri üreten, sonuç odaklı hizmet sunarak, müvekkiller açısından katma değerler yaratarak sektörün öncü kurumlarından olmaktır. Bireysel ve kurumsal ölçekli her türlü müvekkil ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte her yönüyle uzmanlaşmış, öncü, dinamik, yenilikçi ve sorun çıkmadan müdahale ilkesi doğrultusunda hareket ederek öncelikle koruyucu hukuk hizmetleri sağlayan, markalaşmış avukatlık büroları arasında yer almaktadır.


Stratejimiz;
Sonuç odaklı ve etkin strateji yönetimi ile gizlilik ilkeleri çerçevesinde müvekkillere hukuki güvenlik oluşturmak ve alternatifli çözüm yolları üreterek sağlanılan katma değerleri arttırmaktır.

Anasayfa
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mustafa Kemal Mahallesi 2126 Sk. Gökçen Prestij İş Merkezi No: 4/6 Çankaya - ANKARA

+90 (312) 219 51 48

Copyright ©

Copyright © 2023 | Sitemizde Yer Alan İçeriklerin Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz, İzinsiz Kullanılamaz.